Varje år är elnätsföretagen skyldiga att rapportera in uppgifter om avbrott som inträffat under föregående kalenderår.

Nu är Ei:s system KENT Avbrottsrapportering öppet så att elnätsföretagen kan rapportera in uppgifter för perioden 1 januari 2019 till 31 december 2019.

Enligt Ei:s inrapporteringsföreskrift för bedömning av leveranskvaliteten i elnäten (EIFS 2015:4 inklusive ändringsföreskriften EIFS 2015:9) ska uppgifterna för 2019 rapporteras senast den 31 mars 2020.

Så här används uppgifterna

Uppgifterna används vid tillsyn av leveranskvalitet, kvalitetsjustering av intäktsramar samt som underlag för statistik som Ei publicerar. Dessutom rapporterar Ei antal anläggningspunkter för låg- och högspänning till Elsäkerhetsverket som underlag för fakturering av elberedskapsavgift, nätövervakningsavgift och elsäkerhetsavgift.

Mer information

Uppdaterad information om rapporteringen finns tillgänglig på Ei:s webbplats.

Frågor med anledning av årets rapportering kan ställas via e-post till avbrottsdata_el@ei.se eller genom att kontakta Ei:s avdelning Teknisk analys via växeln, telefon 016-16 27 00.

Dags för elnätsföretagen att rapportera in avbrottsdata för 2019

Nu är det dags för elnätsföretagen att rapportera in avbrottsdata för 2019 till Energimarknadsinspektionen (Ei). Sista dag för inrapportering är den 31 mars 2020.

Varje år är elnätsföretagen skyldiga att rapportera in uppgifter om avbrott som inträffat under föregående kalenderår.

Nu är Ei:s system KENT Avbrottsrapportering öppet så att elnätsföretagen kan rapportera in uppgifter för perioden 1 januari 2019 till 31 december 2019.

Enligt Ei:s inrapporteringsföreskrift för bedömning av leveranskvaliteten i elnäten (EIFS 2015:4 inklusive ändringsföreskriften EIFS 2015:9) ska uppgifterna för 2019 rapporteras senast den 31 mars 2020.

Så här används uppgifterna

Uppgifterna används vid tillsyn av leveranskvalitet, kvalitetsjustering av intäktsramar samt som underlag för statistik som Ei publicerar. Dessutom rapporterar Ei antal anläggningspunkter för låg- och högspänning till Elsäkerhetsverket som underlag för fakturering av elberedskapsavgift, nätövervakningsavgift och elsäkerhetsavgift.

Mer information

Uppdaterad information om rapporteringen finns tillgänglig på Ei:s webbplats.

Frågor med anledning av årets rapportering kan ställas via e-post till avbrottsdata_el@ei.se eller genom att kontakta Ei:s avdelning Teknisk analys via växeln, telefon 016-16 27 00.

Copyright 2020 Ei.se. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten or redistributed.