Seminariet på plats i Stockholm blev snabbt fullbokat. I och med att vi går över till ett webbseminarium, finns nu möjlighet för alla intresserade att delta. Vi vill gärna att du anmäler dig till webbseminariet. Detta då vi kommer att skicka ut frågor samt en utvärdering i samband med seminariet som kommer vara viktiga för oss i den fortsatta planeringen.

Det går att anmäla sig fram till att seminariet börjar. 

Vi kommer att lägga ut en länk till seminariet några dagar innan den 20 april på förstasidan på ei.se. 

Ei:s seminarium om effektiv utformning av flexibilitetsmarknader blir ett webbseminarium - välkommen att anmäla dig

Energimarknadsinspektionen (Ei) har i uppdrag att analysera kapacitetsbristen i elnätet och komma med förslag till möjliga lösningar. I uppdraget ingår att undersöka hur en effektiv utformning av flexibilitetsmarknader på lokal, regional och nationell nivå skulle kunna se ut. Ei gick tidigare ut med inbjudan till ett seminarium om flexibilitetsmarknader den 20 april i Stockholm. Detta görs på grund av coronapandemin om till ett webbseminarium, därmed kan vi också välkomna fler deltagare.

Seminariet på plats i Stockholm blev snabbt fullbokat. I och med att vi går över till ett webbseminarium, finns nu möjlighet för alla intresserade att delta. Vi vill gärna att du anmäler dig till webbseminariet. Detta då vi kommer att skicka ut frågor samt en utvärdering i samband med seminariet som kommer vara viktiga för oss i den fortsatta planeringen.

Det går att anmäla sig fram till att seminariet börjar. 

Vi kommer att lägga ut en länk till seminariet några dagar innan den 20 april på förstasidan på ei.se. 

Copyright 2020 Ei.se. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten or redistributed.