Arbetet som planeras i CEER för nästa år är dels kopplat till implementeringen av Ren energipaketet, dels till CEER 3D-strategy 2019–2021 som beslutades 2019.

Strategin lyfter fram tre områden som CEER anser att det är extra viktigt att Europas tillsynsmyndigheterna för energi fokuserar på de närmaste åren. De tre områdena är digitalisering (digitalisation), utfasning av fossila bränslen till lägsta kostnad (decarbonisation at least cost) och dynamisk reglering (dynamic regulation).

Aktiviteterna i arbetsprogrammet tar även höjd för EU:s tillväxtstrategi, den europeiska gröna given (the European Green Deal) och den påverkan som pandemin Covid-19 har medfört.

Synpunkter på CEER:s arbetsprogram 2021 lämnas till CEER senast den 31 juli 2020 via ett särskilt formulär.

Arbetsprogrammet och formuläret för synpunkter finns på CEER:s webbplats.

Fotnot: *CEER – Council of European Energy Regulators är en organisation för självständiga nationella tillsynsmyndigheter inom Europeiska unionen och EEA (European Economic Area). Energimarknadsinspektionen (Ei) är en av medlemmarna i CEER.

Lämna synpunkter på CEER:s arbetsprogram 2021

CEER* har nu tagit fram ett förslag på arbetsprogram för 2021 som intressenter har möjlighet att lämna synpunkter på.

Arbetet som planeras i CEER för nästa år är dels kopplat till implementeringen av Ren energipaketet, dels till CEER 3D-strategy 2019–2021 som beslutades 2019.

Strategin lyfter fram tre områden som CEER anser att det är extra viktigt att Europas tillsynsmyndigheterna för energi fokuserar på de närmaste åren. De tre områdena är digitalisering (digitalisation), utfasning av fossila bränslen till lägsta kostnad (decarbonisation at least cost) och dynamisk reglering (dynamic regulation).

Aktiviteterna i arbetsprogrammet tar även höjd för EU:s tillväxtstrategi, den europeiska gröna given (the European Green Deal) och den påverkan som pandemin Covid-19 har medfört.

Synpunkter på CEER:s arbetsprogram 2021 lämnas till CEER senast den 31 juli 2020 via ett särskilt formulär.

Arbetsprogrammet och formuläret för synpunkter finns på CEER:s webbplats.

Fotnot: *CEER – Council of European Energy Regulators är en organisation för självständiga nationella tillsynsmyndigheter inom Europeiska unionen och EEA (European Economic Area). Energimarknadsinspektionen (Ei) är en av medlemmarna i CEER.

Copyright 2020 Ei.se. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten or redistributed.