Tillsynen baseras på de uppgifter om elavbrott som elnätsföretagen årligen skickar in till Ei. De nätföretag som antingen redovisat att de under 2019 haft anläggningspunkter med avbrott längre än 24 timmar och/eller anläggningspunkter med fler än 11 långa oaviserade avbrott har valts ut för tillsynen.

Utifrån de uppgifter som elnätsföretagen rapporterat in har Ei nu öppnat tillsyn avseende leveranssäkerheten mot 45 redovisningsenheter (41 elnätsföretag).

Dessa företag behöver nu redovisa vilka åtgärder de planerar för att förbättra leveranssäkerheten och en tidsplan för åtgärderna.

När tillsynen är klar sammanställs uppgifterna och publiceras på myndighetens webbplats.

Nu startar tillsynen över leveranssäkerheten i Sveriges elnät

Nu startar Energimarknadsinspektionen (Ei) den årliga tillsynen av leveranssäkerheten i Sveriges elnät. Företag som rapporterat att de haft långa, alternativt många avbrott under förra året ingår i tillsynen.

Tillsynen baseras på de uppgifter om elavbrott som elnätsföretagen årligen skickar in till Ei. De nätföretag som antingen redovisat att de under 2019 haft anläggningspunkter med avbrott längre än 24 timmar och/eller anläggningspunkter med fler än 11 långa oaviserade avbrott har valts ut för tillsynen.

Utifrån de uppgifter som elnätsföretagen rapporterat in har Ei nu öppnat tillsyn avseende leveranssäkerheten mot 45 redovisningsenheter (41 elnätsföretag).

Dessa företag behöver nu redovisa vilka åtgärder de planerar för att förbättra leveranssäkerheten och en tidsplan för åtgärderna.

När tillsynen är klar sammanställs uppgifterna och publiceras på myndighetens webbplats.

Copyright 2021 Ei.se. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten or redistributed.