De båda samråden är kopplade till Balansförordningen (Kommissionens förordning (EU) 2017/2195 av den 23 november 2017 om fastställande av riktlinjer för balanshållning avseende el).

Det första samrådet rör metoden för klassificering av balansering av energibud. Metoden innebär en beskrivning av regler för möjlig aktivering, givet samma nivå för transparens för att aktivera balanserade energibud i Europa.

Det andra samrådet handlar om specificering och harmonisering av hanteringen av obalans. Detta ska säkerställa att balansansvariga ser till att systembalansen hanteras på ett effektivt sätt.

Sista svarsdag för de båda samråden är den 29 mars 2020.

Fotnot: *ACER (The European Agency for the Cooperation of Energy Regulators) är en byrå för samarbete mellan EU:s tillsynsmyndigheter inom energiområdet.

Två samråd på ACERS webbplats – sista svarsdag 29 mars

På ACER:s* webbplats finns just nu två samråd kopplade till EU-förordningen om en balanserad elmarknad. Intressenter har möjlighet att lämna synpunkter till och med den 29 mars 2020.

De båda samråden är kopplade till Balansförordningen (Kommissionens förordning (EU) 2017/2195 av den 23 november 2017 om fastställande av riktlinjer för balanshållning avseende el).

Det första samrådet rör metoden för klassificering av balansering av energibud. Metoden innebär en beskrivning av regler för möjlig aktivering, givet samma nivå för transparens för att aktivera balanserade energibud i Europa.

Det andra samrådet handlar om specificering och harmonisering av hanteringen av obalans. Detta ska säkerställa att balansansvariga ser till att systembalansen hanteras på ett effektivt sätt.

Sista svarsdag för de båda samråden är den 29 mars 2020.

Fotnot: *ACER (The European Agency for the Cooperation of Energy Regulators) är en byrå för samarbete mellan EU:s tillsynsmyndigheter inom energiområdet.

Copyright 2020 Ei.se. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten or redistributed.