Systempriset minskade med 2 procent i jämförelse med föregående vecka. Spotpriset ökade med 2 procent i elområde SE1, SE2 och SE3 och minskade med 11 procent i SE4. Det har under veckan varit kallare än normalt och nederbörden låg under medelvärdet.

I Sverige minskade tillgängligheten i kärnkraft till 83 procent, en minskning med 13,1 procent i jämförelse med föregående vecka. För Norden låg tillgängligheten på 87 procent, en minskning med 9,8 procent.

Priset på kol och gas ökade med 11,1 respektive 9,3 procent och priset på olja minskade med 3,2 procent. Den totala användningen och produktionen i Sverige ökade med 7,6 respektive 1,3 procent.

Läget på elmarknaden - vecka 27 2019

Lägre tillgänglighet i kärnkraft och lägre spotpris i SE4.

Systempriset minskade med 2 procent i jämförelse med föregående vecka. Spotpriset ökade med 2 procent i elområde SE1, SE2 och SE3 och minskade med 11 procent i SE4. Det har under veckan varit kallare än normalt och nederbörden låg under medelvärdet.

I Sverige minskade tillgängligheten i kärnkraft till 83 procent, en minskning med 13,1 procent i jämförelse med föregående vecka. För Norden låg tillgängligheten på 87 procent, en minskning med 9,8 procent.

Priset på kol och gas ökade med 11,1 respektive 9,3 procent och priset på olja minskade med 3,2 procent. Den totala användningen och produktionen i Sverige ökade med 7,6 respektive 1,3 procent.

Copyright 2019 Ei.se. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten or redistributed.