Systempriset minskade med 29 procent i jämförelse med föregående vecka. Spotpriserna i elområde SE1 och SE2 sjönk med 34 procent.

I elområde SE3 minskade spotpriset med 55 procent i SE4 minskade det med 49 procent.Priserna på EPAD:s låg kvar på samma nivå som föregående vecka då det registrerades en betydande ökning.

Terminspriset för olja föll kraftigt med 30,3 procent medan prisminskningen på kol och gas var 0,2 respektive 2,3 procent.

Medeltemperaturen för veckan låg över det normala och nederbörden var något lägre än medelvärdet för veckan. I Sverige var veckomedel för kärnkraft 95 procent.

Läget på elmarknaden - vecka 11 2020

Kraftigt fallande oljepris.

Systempriset minskade med 29 procent i jämförelse med föregående vecka. Spotpriserna i elområde SE1 och SE2 sjönk med 34 procent.

I elområde SE3 minskade spotpriset med 55 procent i SE4 minskade det med 49 procent.Priserna på EPAD:s låg kvar på samma nivå som föregående vecka då det registrerades en betydande ökning.

Terminspriset för olja föll kraftigt med 30,3 procent medan prisminskningen på kol och gas var 0,2 respektive 2,3 procent.

Medeltemperaturen för veckan låg över det normala och nederbörden var något lägre än medelvärdet för veckan. I Sverige var veckomedel för kärnkraft 95 procent.

Copyright 2020 Ei.se. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten or redistributed.