Systempriset minskade med 12 procent i jämförelse med föregående vecka. Spotpriserna i elområde SE1 och SE2 sjönk med 16 procent. I elområde SE3 minskade spotpriset med 43 procent i SE4 minskade det med 17 procent.

Terminspriset på olja föll ytterligare med 20,3 procent jämfört med föregående vecka. Priset på kol och gas ökade däremot med 3,9 procent respektive 3,8 procent.

Medeltemperaturen låg över det normala och nederbörden var betydligt lägre än medelvärdet för veckan. I Sverige var veckomedel för kärnkraftens tillgänglighet 88 procent.

Läget på elmarknaden - vecka 12 2020

Fortsatt sjunkande priser och en nederbörd under normalvärdet.

Systempriset minskade med 12 procent i jämförelse med föregående vecka. Spotpriserna i elområde SE1 och SE2 sjönk med 16 procent. I elområde SE3 minskade spotpriset med 43 procent i SE4 minskade det med 17 procent.

Terminspriset på olja föll ytterligare med 20,3 procent jämfört med föregående vecka. Priset på kol och gas ökade däremot med 3,9 procent respektive 3,8 procent.

Medeltemperaturen låg över det normala och nederbörden var betydligt lägre än medelvärdet för veckan. I Sverige var veckomedel för kärnkraftens tillgänglighet 88 procent.

Copyright 2020 Ei.se. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten or redistributed.