Systempriset ökade med 41 procent i jämförelse med föregående vecka. Spotpriserna i elområde SE1 och SE2 ökade med 37 procent under veckan medan spotpriserna i SE3 och SE4 minskade med 2 respektive 1 procent.

Under veckan som gick låg nederbörden nära medelvärdet och medeltemperaturen var strax över det normala för veckan. Den ingående magasinfyllnadsgraden minskade i både Sverige och Norden med 1,8 respektive 0,7 procentenheter.

Terminspriset för gas ökade under veckan med 25,8 procent. Även terminspriset för kol gick upp under veckan med 6,6 procent medan terminspriset för olja sjönk med 2,1 procent.

Tillgängligheten i kärnkraft i Sverige ökade lite och låg på i genomsnitt 52 procent.

Läget på elmarknaden - vecka 36 2020

Stigande terminspriser på gas och kol.

Systempriset ökade med 41 procent i jämförelse med föregående vecka. Spotpriserna i elområde SE1 och SE2 ökade med 37 procent under veckan medan spotpriserna i SE3 och SE4 minskade med 2 respektive 1 procent.

Under veckan som gick låg nederbörden nära medelvärdet och medeltemperaturen var strax över det normala för veckan. Den ingående magasinfyllnadsgraden minskade i både Sverige och Norden med 1,8 respektive 0,7 procentenheter.

Terminspriset för gas ökade under veckan med 25,8 procent. Även terminspriset för kol gick upp under veckan med 6,6 procent medan terminspriset för olja sjönk med 2,1 procent.

Tillgängligheten i kärnkraft i Sverige ökade lite och låg på i genomsnitt 52 procent.

Copyright 2020 Ei.se. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten or redistributed.