Systempriset sjönk med 1 procent i jämförelse med föregående vecka.

Spotpriserna i elområde SE1 och SE2 ökade med 23 procent. I elområde SE3 ökade spotpriset med 26 procent och i SE4 ökade det med 21 procent. Under veckan som gick sjönk terminspriserna på månads-, kvartals- och årskontrakten för el med 19, 14,5 respektive 5,5 procent.

Tillgängligheten i kärnkraft ökade under veckan med 20,7 procent i Sverige och med 13,3 procent i Norden. Under veckan som gick hade Sverige en nettoexport på 394 GWh där majoriteten av exporten gick till Finland och Danmark.

Medeltemperaturen för veckan låg en bit över det normala medan nederbörden var nära medelvärdet.

Läget på elmarknaden - vecka 38 2020

Sjunkande terminspriser på el.

Systempriset sjönk med 1 procent i jämförelse med föregående vecka.

Spotpriserna i elområde SE1 och SE2 ökade med 23 procent. I elområde SE3 ökade spotpriset med 26 procent och i SE4 ökade det med 21 procent. Under veckan som gick sjönk terminspriserna på månads-, kvartals- och årskontrakten för el med 19, 14,5 respektive 5,5 procent.

Tillgängligheten i kärnkraft ökade under veckan med 20,7 procent i Sverige och med 13,3 procent i Norden. Under veckan som gick hade Sverige en nettoexport på 394 GWh där majoriteten av exporten gick till Finland och Danmark.

Medeltemperaturen för veckan låg en bit över det normala medan nederbörden var nära medelvärdet.

Copyright 2020 Ei.se. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten or redistributed.