Systempriset ökade med 43 procent i jämförelse med föregående vecka.

Spotpriserna i elområde SE1 och SE2 ökade med 60 procent. I elområde SE3 ökade spotpriset med 241 procent i jämförelse med föregående vecka medan det ökade med 155 procent i elområde SE4. Under veckan låg medeltemperaturen nära 4 grader över det normala för veckan medan nederbörden låg under det normala.

Den ingående magasinfyllnadsgraden ökade i både Sverige och Norden med 4 respektive 0,3 procentenheter. Terminspriserna för års- och kvartalskontrakten minskade med 10,5 respektive 17,5 procent och priserna för månadskontrakten minskade med 28,9 procent i jämförelse med föregående vecka.

Läget på elmarknaden - vecka 46 2020

Högre spotpriser och fortsatt varmt väder.

Systempriset ökade med 43 procent i jämförelse med föregående vecka.

Spotpriserna i elområde SE1 och SE2 ökade med 60 procent. I elområde SE3 ökade spotpriset med 241 procent i jämförelse med föregående vecka medan det ökade med 155 procent i elområde SE4. Under veckan låg medeltemperaturen nära 4 grader över det normala för veckan medan nederbörden låg under det normala.

Den ingående magasinfyllnadsgraden ökade i både Sverige och Norden med 4 respektive 0,3 procentenheter. Terminspriserna för års- och kvartalskontrakten minskade med 10,5 respektive 17,5 procent och priserna för månadskontrakten minskade med 28,9 procent i jämförelse med föregående vecka.

Copyright 2020 Ei.se. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten or redistributed.