Systempriset ökade med 104 procent i jämförelse med föregående vecka. I elområde SE1 och SE2 ökade spotpriserna med 132 procent och i elområde SE3 och SE4 ökade spotpriserna med 119 respektive 45 procent.

Under veckan som gick låg medeltemperaturen strax över det normala för veckan och nederbörden var lägre än medelvärdet för veckan.

Den ingående magasinfyllnadsgraden minskade med 3 procentenheter i Sverige och med 2,8 procentenheter i Norden.

Priset på utsläppsrätter ökade med 3,6 procent i jämförelse med föregående vecka. Priset på elcertifikat sjönk med 2,8 procent till ett veckomedel på 2,6 kronor per MWh.

Läget på elmarknaden - vecka 1 2021

Högre system- och spotpriser.

Systempriset ökade med 104 procent i jämförelse med föregående vecka. I elområde SE1 och SE2 ökade spotpriserna med 132 procent och i elområde SE3 och SE4 ökade spotpriserna med 119 respektive 45 procent.

Under veckan som gick låg medeltemperaturen strax över det normala för veckan och nederbörden var lägre än medelvärdet för veckan.

Den ingående magasinfyllnadsgraden minskade med 3 procentenheter i Sverige och med 2,8 procentenheter i Norden.

Priset på utsläppsrätter ökade med 3,6 procent i jämförelse med föregående vecka. Priset på elcertifikat sjönk med 2,8 procent till ett veckomedel på 2,6 kronor per MWh.

Copyright 2021 Ei.se. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten or redistributed.