Företagens inrapportering till Ei

Här finner du allt du behöver när du ska rapportera in uppgifter till Ei.

Välj ingång:

Elhandelsföretag Elnätsföretag 
Fjärrvärmeföretag Naturgasföretag

Marknadsövervakning

Energimarknadsinspektionen övervakar de svenska energimarknaderna för att förhindra marknadsmissbruk.

Tipsa

Det är viktigt att Ei får reda på om marknadsaktörer bedriver insiderhandel eller manipulerar energimarknaden.

Internationellt

Marknaderna för el och gas i Europa blir allt mer gränsöverskridande.

Ei deltar i utvecklingen av marknaderna för el och naturgas inom Norden och EU.