Internationellt

Marknaderna för el och gas i Europa blir allt mer gränsöverskridande.

Energimarknadsinspektionens uppdrag är att delta i utvecklingen av marknaderna för el och naturgas inom Norden och EU.

 

Marknadsövervakning

Energimarknadsinspektionen övervakar de svenska energimarknaderna för att förhindra marknadsmissbruk.

Vi samarbetar med ACER (Agency for the Cooperation of Energy Regulators) och våra grannländers tillsynsmyndigheter.