EU-förordningar för gas | Ei.se - Energimarknadsinspektionen

Ei deltar, inom ramen för ACER, aktivt i dialogen om EU-förordningarna. Ei och övriga europeiska tillsynsmyndigheter bistår också ACER i diskussioner med kommissionen och ENTSO-G (Europeiska nätverket av systemansvariga för överföringssystemen för gas).

EU-förordningar för gas

Namn

I kraft

Balansering av överföringsnät för gas (BAL  Ja
Gemensamma tariffstrukturer för överföring av gas (TAR)
Ja
Driftskompatibilitet och informationsutbyte (IO)  Ja
Mekanismer för kapacitetstilldelning i överföringsssystem för gas (CAM)  Ja
Tillträde till naturgasöverföringsnäten (CMP)
Ja