Ei deltar, inom ramen för ACER, aktivt i dialogen om utformningen av nätföreskrifter och kommisionsriktlinjer. Ei och övriga europeiska tillsynsmyndigheter bistår också ACER i diskussioner med kommissionen och ENTSO-E/ENTSO-G (Europeiska nätverket av systemansvariga för överföringssystemen för el/gas).

Ei för också, inom ramen för NordREG (samarbetsorganisationen för de nordiska tillsynsmyndigheterna för el), en dialog om hur utformningen av nätföreskrifter och riktlinjer kommer att påverka den nordiska marknaden.

Här presenteras alla EU-gemensamma nätföreskifter även kallad nätkoder för gas. Klicka på länkarna nedan om du vill läsa mer om respektive nätföreskrift (nätkod). 

Nätföreskrifter för gas

Namn

I kraft

Nätföreskrift för balansering av överföringsnät för gas (BAL  Ja
Nätföreskrift om gemensamt regelverk för utformning av gasnätstariffer (TAR)
Ja
Nätföreskrift med regler för driftkompatibilitet och information (IO)  Ja
Nätföreskrift för mekanismer för kapacitetstilldelning i överföringsssystem för gas (CAM)  Ja
Näföreskrift om villkor för tillträde till naturgasöverföringsnäten (CMP)
Ja