Företag ReID Förslag till intäktsram i 2017 års prisnivå (tkr) Beslutad intäktsram i 2017 års prisnivå (tkr)
Weum Gas AB, (f.d. E.ON Gas Sverige AB) REN00598 2 044 320 1 904 001
 Göteborgs Energi Gasnät AB REN00606 818 000 770 366
 Kraftringen Nät AB REN00887 176 203 157 153
 Gasnätet Stockholm AB (distribution) REN00954 713 000 639 776
 Gasnätet Stockholm AB (förgasning) REN00955 63 000 60 363
 Swedegas AB (lagring) REN00868 144 332 130 845
 Swedegas AB (transmission) REN00898 2 138 794 1 954 428
 Varberg Energi AB REN00329 31 488 31 488
 Öresundskraft AB REN00859 284 349 266 224