Företag ReID Förslag till intäktsram i 2017 års prisnivå (tkr) Beslutad intäktsram i 2017 års prisnivå (tkr)
Göteborgs Energi Gasnät AB REN00606 818 000 808 901
Kraftringen Nät AB REN00887 176 203 164 911
Gasnätet Stockholm AB (distribution) REN00954 713 000 673 356
Gasnätet Stockholm AB (förgasning) REN00955 63 000 60 363
Swedegas AB (lagring) REN00868 144 332 130 845
Swedegas AB (transmission) REN00898 2 138 794 1 954 428
Varberg Energi AB REN00329 31 488 31 488
Weum Gas AB, (f.d. E.ON Gas Sverige AB) REN00598 2 044 320 1 989 917
Öresundskraft AB REN00859 284 349 277 464